Pasning i Kærlige Omgivelser med ro til at gro
Lære Planer

Hvad er lære planer....

Læreplaner er et udviklingsredskab i børnepasningen der benyttes til at beskrive de 6 kompetancer i serviceloven. 

Jeg benytter disse kompetancer med fokus på nedenstående beskrivelse.

Krop og bevægelse

 • Vi triller, kryber og kravler.
 • Går ture, løber og hopper.
 • Tager selv tøjet af med hjælp.
 • Gynger og drejer rundt på sansegyngen.
 • Leger på forskellige underlag.
 • Er bevidste om forskellige kropsdele (armen bøjer, benene bukker, hovedet nikker osv.)
 • Spiser selv, hjælper med at hælde op i koppen.

Sociale kompetencer

 • Føler sig trygge.
 • Kan vise omsorg for andre.
 • Kan give og modtage knus.
 • Kan dele med andre.
 • Lære at genkende andres følelser.
 • Lære at udtrykke følelser overfor andre.
 • Lege med andre.
 • Kan vente på tur.

Barnets alsidige personlige udvikling

 • Føle sig trygge ved personerne der indgår i hverdagen.
 • Have tillid til at blive hørt og forstået.
 • Kan vente lidt med at få sine behov opfyldt.
 • Kan lege alene.
 • Kan udføre små opgaver som for eksempel ”kan du hente din kop?”

Sprog

 • Vise glæde ved at høre kendte stemmer.
 • Gentager lyde og senere ord.
 • Begynde at bruge sproget til at få sine behov dækket.
 • Kan lide at synge, rim og remser, kigge i bøger, få fortalt historier.
 • Sætte ord på egne følelser. For eksempel ”Mig ked af det”
 • Begynde at sætte ord sammen til sætninger.
 • Begynde at fortælle hvad barnet laver, eksempelvis hvad barnet tegner eller leger.

Kulturelle udtryksformer og værdier

 • Kan være spontan og bruge sin fantasi.
 • Kan eksperimentere med klodser, puttekasse, legoklodser osv.
 • Få erfaringer med forskellige materialer og deres forskellighed.
 • Kan lide at synge og høre musik, mulighed for at lege rollelege og klæde sig ud.
 • Blive præsenteret for de forskellige traditioner (jul, fastelavn osv.)

Natur og naturfænomener

 • Genkende steder hvor barnet ofte kommer.
 • Lære at bruge sine sanser.
 • Lære at nyde at være i naturen, lege og gå ture.
 • Blive nysgerrig på at udforske vejret, sol, regn, blæst og sne.
 • Kan identificere lyde. 

Del siden